Ευαγγελία
Ροκάκη

Παθολόγος
Ροκάκη Ευαγγελία Γ.
Χατζηδάκη Γεωργίου 7, Ρέθυμνο, 74132, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FB Share
Ροκάκη Ευαγγελία Γ. Χατζηδάκη Γεωργίου 7, Ρέθυμνο, 74132, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook