Κάτια
Ρωμανού

Εξειδικευμένη Οδοντιατρική Φροντίδα
SMILE CARE (Ρωμανού Κάτια Σ.)
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 162, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
SMILE CARE (Ρωμανού Κάτια Σ.) Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 162, Καλλιθέα, 17675, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook