Αγγελική
Ρομπόρα

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ρομπόρα Αγγελική Γ.
Καβέτσου Κωνσταντίνου 44, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Ρομπόρα Αγγελική Γ. Καβέτσου Κωνσταντίνου 44, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή:9.00πμ-13.00μμ Δευτέρα - Πέμπτη:18.00μμ -20.00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook