Ειρήνη
Ρουμπεδάκη

Αλλεργιολόγος - Κλινικός Ανοσολόγος
ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ
Αγγέλου Μεταξά 21, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ Αγγέλου Μεταξά 21, Γλυφάδα, 16675, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook