Γεώργιος
Σακιζλής

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψαρών 9, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψαρών 9, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ

Συνεργασία με νοσοκομεία:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook