Κωνσταντίνος
Σαμαντάς

Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γερμανού 4, Πύργος Ηλείας, 27100, ΗΛΕΙΑΣ
FB Share
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γερμανού 4, Πύργος Ηλείας, 27100, ΗΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook