Νικόλαος
Σβόλης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Σβόλης Νικόλαος Γ.
Κυριαζή 36, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Σβόλης Νικόλαος Γ. Κυριαζή 36, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Έξτρα παροχές:

Ιατρείο άσθματος μελέτη ύπνου έλεγχος Χ.Α,Π εργοσπιρομετρία

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη:16:45μμ -20:15μμ και Τρίτη+Παρασκευή:09:45πμ -14:15μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook