Αθανάσιος
Σολάκης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Σολάκης Αθανάσιος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 101, Σούδα, 73200, ΧΑΝΙΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Σολάκης Αθανάσιος Δ. Βενιζέλου Ελευθερίου 101, Σούδα, 73200, ΧΑΝΙΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Ραντεβού με ΕΟΠΥΥ:Δευτέρα-Παρασκευή:08:30 -13:30 . Ιδιωτικά: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:18:00 -20:30


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook