Αλέξανδρος
Σταματουλάκης

Παθολόγος
Σταματουλάκης Αλέξανδρος Ε.
Ζωοδόχου Πηγής 9, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Σταματουλάκης Αλέξανδρος Ε. Ζωοδόχου Πηγής 9, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook