Ευαγγελία
Σταμούλη

Γενικός Ιατρός
Σταμούλη Ευαγγελία Κ.
Δηληγιάννη 44, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Σταμούλη Ευαγγελία Κ. Δηληγιάννη 44, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ

Σπουδές:

 • Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδακτορική διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση του ανοσοβιοχημικού προφίλ ασθενών με έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών και συσχέτιση με τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα» στην έδρα της Βιολογικής χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούλιος 2013).

Εμπειρία:

 • 2005-2006: Επικουρική Ιατρός σε κινητές ιατρικές μονάδες και μηχανές του ΕΚΑΒ Αθηνών
 • 2007-2010: Ιατρός στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Πειραιά
 • Από το 2011: Ιατρός στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά  
 • Από το 2005: Εξωτερική συνεργάτης στο ιατρείο ψυχογηριατρικής της Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

 •   Αναρτημένη ανακοίνωση «Συσχέτιση δείκτη μάζας σώματος με επίπεδα κυτοκινών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.» Ε.Σταμούλη, Α.Πολίτης, Α.Μαΐλλης, Μ.Πασσά, Ε.Κατιρτζόγλου, Γ.Ν. Παπαδημητρίου. 1ο Γηριατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, Κυλλήνη 09-11/05/2014. 
 •   Αναρτημένη ανακοίνωση «Τηλε-ψυχογηριατρική.» Ε.Σταμούλη, Μ.Αλεξάκη, Ν.Θεολόγου, Ε.Κατιρτζόγλου, Κ.Σιάρκος, Μ.Πασσά, Γ.Σταθάκης, Μ.Τσιγαρίδα, Α.Πολίτης. 1ο Γηριατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, Κυλλήνη 09-11/05/2014.
 •   “Association between Sirtuin 2 gene rs10410544 polymorphism and depression in Alzheimer's disease in two independent European samples.” Porcelli S, Salfi R, Politis A, Atti AR, Albani D, Chierchia A, Polito L, Zisaki A, Piperi C, Liappas I, Alberti S, Balestri M, Marsano A, Stamouli E, Mailis A, Biella G, Forloni G, Bernabei V, Ferrari B, Lia L, Papadimitriou GN, De Ronchi D, Serretti A. J Neural Transm. 2013 Dec;120(12):1709-15.
 •   “Effects of SORL1 Gene on Alzheimer's Disease. Focus on Gender, Neuropsychiatric Symptoms and Pro-Inflammatory Cytokines.”Olgiati P, Politis A, Albani D, Rodilossi S, Polito L, Zisaki A, Piperi C, Liappas I, Stamouli E, Mailis A, Batelli S, Forloni G, Marsano A, Balestri M, Soldatos CR, De Ronchi D, Kalofoutis A, Serretti A. Curr Alzheimer Res. 2013 Feb 1;10(2):154-64.
 •   “Donepezil treatment's late effects on cytokines release from lymphocytes of Alzheimer's disease patients." Stamouli E, Piperi C, Katirtzoglou E, Siarkos K, Passa M, Maillis A, Papadimitriou G, Politis A. Alzheimer and Dementia 2012 July;8(4).P111.DOI: 10.1016/j.jalz.2012.05.286
 •     “Association of SORL1 alleles with late-onset Alzheimer's disease. findings from the GIGAS_LOAD study and mega-analysis.” Olgiati P, Politis A, Albani D, Rodilossi S, Polito L, Ateri E, Zisaki A, Piperi C, Liappas I, Stamouli E, Mailis A, Atti AR, Ferrari B, Morini V, Moretti F, Biella G, Forloni G, Papadimitriou GN, Ronchi DD, Kalofoutis A, Serretti A. Curr Alzheimer Res. 2012 May;9(4):491-9.
 • Συμμετοχή στο πολυσυγγραφικό βιβλίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ» με το κεφάλαιο «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2011.
 • Ελεύθερη ανακοίνωση «Κατάθλιψη σε ασθενείς με νόσο Alzheimer: συσχέτιση με παράγοντες φλεγμονής»  Ε.Σταμούλη, Α.Πολίτης , Χ.Πιπέρη, Μ.Πασσά, Α.Μαΐλλης, ΓΝ. Παπαδημητρίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 05-08/05/11.
 • Αναρτημένη ανακοίνωση «Αναστολείς χολινεστεράσης: επίδραση στους παράγοντες φλεγμονής σε ασθενείς με νόσο Alzheimer» Ε.Σταμούλη, Α.Πολίτης , Χ.Πιπέρη, Μ.Πασσά, Α.Μαΐλλης, ΓΝ. Παπαδημητρίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 05-08/05/11.
 • Αναρτημένη ανακοίνωση “Acetylcholinesterase inhibitors treatment late effects on IL-1b and IL-6 release from lymphocytes of Alzheimer disease patients.” E. Stamouli, A. Politis, C. Piperi, M. Passa, A. Maillis, G.N. Papadimitriou.10th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology, 15-18/09/10, Athens, Greece.
 • Vitamin B12 Levels in Alzheimer's Disease: Association with Clinical Features and Cytokine Production.”Politis A, Olgiati P, Malitas P, Albani D, Signorini A, Polito L, De Mauro S, Zisaki A, Piperi C, Stamouli E, Mailis A, Batelli S, Forloni G, De Ronchi D, Kalofoutis A, Liappas I, Serretti A. J Alz Dis 2010;19(2):481-8.
 • “APOE epsilon-4 allele and cytokine production in Alzheimer’s disease.” Olgiati P, Politis A, Malitas P, Albani D, Dusi S, Polito L, De Mauro S, Zisaki A, Piperi C, Stamouli E, Mailis A, Batelli S, Forloni G, De Ronchi D, Kalofoutis A, Liappas I, Serretti A. Int J Geriatr Psychiatry 2010; 25: 338–344.

 • “Adjunctive use of amisulpride on acetylcholine inhibitors therapy for the treatment of psychotic symptoms in Alzheimer's disease.” C. Theleritis, A. Politis, M. Passa, F. Lentidaki, E. Stamouli, A. Maillis, G.N. Papadimitriou. Europ Neuropsychopharm.  2009 Sept; 19(3): S622.
 •   "Lack of association between interleukin-1 alpha rs1800587 polymorphism and Alzheimer's disease in two Independent European samples.” Serretti A, Olgiati P, Politis A, Malitas P, Albani D, Dusi S, Polito L, De Mauro S, Zisaki A, Piperi C, Liappas I, Stamouli E, Mailis A, Atti AR, Morri M, Ujkaj M, Batelli S, Forloni G, Soldatos CR, Papadimitriou GN, De Ronchi D, Kalofoutis A.J Alzheimers Dis. 2009 Jan;16(1):181-7.
 • Αναρτημένη ανακοίνωση «Οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες στις χρόνιες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβλητη τύπου Ι και τύπου ΙΙ» Κ.Αλεξανδράκη, Χ.Πιπέρη, Κ.Μακρυλάκης, Χ.Αδαμόπουλος, Ε.Φαρμάκη, Ε.Σταμούλη, Γ.Καλτσάς, Α.Καλοφούτης. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κρήτη, 28-31/3/2007.
 • Αναρτημένη ανακοίνωση «Η συχνότητα του μεταβολικού συνδρόμου σε πληθυσμό ενηλίκων διαβητικών ασθενών νησιωτικής περιοχής» Α.Γεώργα, Χ.Λαδάκη, Σ.Χατζοπούλου, Μ.Βαλλά, Ε.Σταμούλη, Π.Ηλιόπουλος, Α.Σαριδάκη, Ν.Μουλικιώτης, Β.Μαύρος, Κ.Σούλης. 10ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο , 28/2-4/3/07.
 • “Validity and reliability of the newly translated Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) applied to Greek outpatients with depression and depression and Alzheimer's disease.” Politis A, Maillis A, Thomadaki O, Passa M, Stamouli E, Kotrotsou M, Kontoaggellos K.  Soldatos C. Annals of General Psychiatry 2006, 5(Suppl 1), S245.
 • “Comparison of Soluble apoptosis mediators in Alzheimer patients with depression and Alzheimer patients without depression without symptoms of depression” A. Politis, C. Piperi, E. Stamouli, A. Maillis, A Kalofoutis.  Alzheimer Disease and Dementia , vol.2 (3), suppl 1, July 2006, S41.
 • Αναρτημένη ανακοίνωση “The role of ultrasound in differential diagnosis of acute abdominal pain in Primary Care Medicine”                     Α.Γεώργα, Β.Δερμετζόγλου, Ε.Σταμούλη, Κ.Σούλης, Σ.Δημητρακόπουλος. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γενικής Ιατρικής , Φλωρεντία, 27-30/08/06
 • Αναρτημένη ανακοίνωση «Άνοια και Γενικός Γιατρός» Α.Πολίτης, Ε.Σταμούλη, Μ.Πασσά, Θ.Ματσούκας, Α.Μαΐλλης, Α.Ραμπαβίλας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Αθήνα, 22-24/01/04
 •   Συμμετοχή στην ελληνική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (4/2002).

Συνέδρια:

 • 1.     Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Τηλε-Εκπαίδευσης του Δικτύου Τηλεϊατρικής του  ΕΣΥ ( 1998-99 )
 • 2.     Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στο νησιωτικό χώρο» από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διάρκειας 333 ωρών ( 14/12/99-09/03/00 ) 
 • 3.     Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια 2000-01 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση: Νέες προσεγγίσεις σ’ ένα παλιό πρόβλημα» ( 2000-01 )
 • 4.     Εκπαίδευση  και  συμμετοχή  στις  εφημερίες  του  2ου  Περιφερειακού  Κέντρου  Αιμοδοσίας – Εθνικού  Κέντρου  Αναφοράς  Αιμορραγικών  διαθέσεων  καλύπτοντας  το  τμήμα  ελέγχου  αιμοδοτών  και  Αιμοληψιών (10/2000 – 09/2001)
 • Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS/AED) από το Ελληνικό Συμβούλιο Αναζωογόννησης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόννησης ( 17-18/10/01 )
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό του τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού του ΓΠΝΑ «¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ( 21-25/01/02 )
 • Επιτυχής συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα A.T.L.S. (28-29/11/03)
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό του τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού του ΓΠΝΑ «¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (19-23/01/04)
 • 3ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2» (23-24/04/04)
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» , που οργανώθηκε από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, King’s College Hospital, Section of Primary Care Mental Health, την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, τον Τομέα Προληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας και το Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies, διάρκειας 176 ωρών (2/2003-6/2004)
 • Παρακολούθηση και αποφοίτηση μετά από επιτυχείς εξετάσεις του 10ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β., ετήσιας διάρκειας, εκπαιδευτικής περιόδου 2004-2005.
 • Πλήρης συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» διάρκειας 84 ωρών (5/2005-10/2006) και ολοκλήρωση με αυτό του εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, διάρκειας 260 ωρών (2/2003-10/2006)\
 • Συμμετοχή  ως  εκπαιδεύτρια  στο διδακτικό  πρόγραμμα  του  ΙΕΚ  του  ΕΚΑΒ  για  διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου (1ο - 2ο εξάμηνο 2006).
 • Επιτυχής εκπαίδευση στο σεμινάριο “Advanced Pediatric Life Support (APLS)” (12-14/06/09)
 • Παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Γηριατρικής της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.  
 • 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής & 1ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής (14-16/04/95)
 • 17ο Συμπόσιο «Ημέρες Ανανήψεως - Πολυτραυματίας» (26-27/05/95)
 • 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηπατολογίας με θέμα «Μεταμοσχεύσεις Ήπατος» (26-27/11/99)
 • Ημερίδα με θέμα «Επίκτητες Αιμορραγικές Διαθέσεις» της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (06/10/00)
 • 1ο Πανελλήνιο Παγκρεατολογικό Συνέδριο (15-16/12/00)
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων (03-04/02/01)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Γενικής Ιατρικής «Γ.Παπαδάκης» (19-23/02/01)
 • Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης» (20/02/01)
 • Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Υπέτραση – Λιπίδια» (21/02/01)
 • Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Λοιμώξεις» (22/02/01)
 • Ημέρες Παθολογίας ’01 (06-07/04/01)
 • 6ο Meeting of the European Haematology Association (21-24/06/01, Frankfurt, Germany)
 • Ημέρες Γενικής Ιατρικής (11-13/01/02)
 • Ημερίδα με θέμα «Βιοϊατρική τεχνολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (02/02/02)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (20-23/02/02)
 • Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης» (21/02/02)
 • [if !supportLists17. Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (5-9/02/07)
 • 7ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο (Πάτρα 24-25/11/07)
 • Κλινικό φροντιστήριο με θέμα «Αντιμετώπιση ασθενών στην καθημερινή κλινική πρακτική - πώς θεραπεύω (how to treat)» (13/02/08)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (11-15/02/08)
 • 1ο Συνέδριο Αρθροσκόπησης-Αθλητικών Κακώσεων ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα 12-14/06/08)
 • Ετήσιο συνέδριο του Τμήματος Άκρου Ποδός & Ποδοκνημικής (Ναύπλιο 4-7/09/08)
 • 14ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (Πάτρα 10-13/09/08)
 • Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Η ολιστική Αντιμετώπιση του Καρκίνου» (Πάτρα 11-12/10/08)
 • 9η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα «Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα» (Πάτρα 1-2/11/08)
 • Κλινικό φροντιστήριο με θέμα «Αντιμετώπιση ασθενών στην καθημερινή κλινική πρακτική - πώς θεραπεύω (how to treat)» (17/02/09)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (16-21/02/09)
 • 1η Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα «Η Νοσηλευτική του χθες και του σήμερα στο ΓΝ Αιγίου» (Αίγιο 9/05/09)
 • Καρδιολογική Ημερίδα με θέμα «Συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής» (Αίγιο 17/06/09)
 • 4ο Σεμινάριο Τραύματος Ώμου & Αγκώνα (Πάτρα 19-20/06/09)
 • Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της νέας Γρίππης Α(Η1Ν1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας (7-8/09/09)
 • !0η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα «Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα» (Πάτρα 14-15/11/09)
 • 4ο Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Λοιμώξεις» (Άρτα 21-23/05/10)
 • 11η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα» (Πάτρα 30-31/10/10)
 • European Cardiology Conference on the Elderly Patient (Athens 27-29/11/09)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (31/01-4/02/11)
 • 4th International Seminar on Preventive Geriatrics & 1st International Seminar on Geriatric Rehabilitation “Physical activities, Nutrition and Quality of Aging” (Athens 1-3/04/11)
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής (1-3/11/2012)
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατ’οίκον Νοσηλείας (8-11/11/2012)
 • Post Graduate Course “Specific Nutritional Problems in the Elderly” (Athens 15-16/11/2013)
 • Α’ Εφηρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο «Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές Καλίου. Οξεοβασική Ισορροπία» (18/02/2014)
 • Δ’ Εφηρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο «Συνήθη προβλήματα στο Κέντρο Υγείας» (20/02/2014)
 • Ε’ Εφηρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο «Σακχαρώδης Διαβήτης» (21/02/2014)
 • Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης» (17-21/02/2014
 • 1ο Γηριατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ (09-11/05/2014)
 • Θερινό Σχολείο Γηριατρικής (25-27/07/2014)
 • 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής (24-27/09/2014)
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής με τίτλο «Προκλήσεις στη φροντίδα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα της κρίσης» (26-28/02/2015)
 • 67. Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ψυχοδιάβαση: κατευθυντήριες οδηγίες για τις ψυχικές διαταραχές» (07/03/2015)

Ξένες γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Μέλος Συλλόγων:

 • Μέλος της Ελληνικής Ψυχογηριατρικής Εταιρείας
 • Μέλος του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης 

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Εξωτερικό Ιατρείο Ψυχογηριατρικής Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Ολοκληρωμένη γηριατρική εκτίμηση
 • Πλήρης κλινικός έλεγχος - ΗΚΓ
 • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών
 • Παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων
 • Προληπτική αγωγή - Εμβολιασμοί
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Καθαρισμός-συρραφή τραυμάτων δέρματος
 • Προγραμματισμός προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου ανά ηλικιακή ομάδα
 • Πιστοποιητικό υγείας για πισίνα / γυμναστήριο

Ώρες λειτουργίας:

Πρωί: Δευτ.- Παρ. (πλην Τετ.) 11.00πμ-14.00μμ Απόγευμα: Δευτ. - Πέμ. 18.00μμ - 20.30μμ

Τιμοκατάλογος:

Συνταγογράφηση για χρόνια νοσήματα 10 ευρώ

Σημαντικές πληροφορίες:

Ο Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός είναι εξειδικευμένος ιατρός με τετραετή ειδίκευση, ο οποίος παρέχει αρχική, συνεχιζόμενη, πλήρη και συντονισμένη ιατρική φροντίδα για άτομα όλων των ηλικιών, έχοντας ευρεία κατανόηση όλων των ιατρικών παθήσεων μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα/κοινωνία. Οι βασικοί στόχοι  ενός  Γενικού Ιατρού είναι αφενός να θέσει έγκαιρα, γρήγορα και αποτελεσματικά την διάγνωση σε επείγουσες καταστάσεις (οξέα περιστατικά), ώστε να προβεί σε άμεση αντιμετώπιση αυτών και αφετέρου να παράσχει συνεχιζόμενη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Ο ρόλος του περιλαμβάνει επίσης την προσέγγιση, την ενημέρωση και την πρόληψη φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που έχουν σχέση με την προαγωγή της υγείας και την αποτροπή ασθενειών. Ο Γενικός Ιατρός συνεργάζεται με όλους τους Φορείς Υγείας, καθώς και με όλες τις άλλες ειδικότητες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών του.Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook