Κωνσταντίνα
Σταθοπούλου

Καρδιολόγος
Σταθοπούλου Κωνσταντίνα Α.
Συνταγματάρχου Δαβάκη 50, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Σταθοπούλου Κωνσταντίνα Α. Συνταγματάρχου Δαβάκη 50, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:09:30μμ -12:15μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook