Γεώργιος
Σταυρουλάκης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών – Αρρυθμίες - Στεφανιογράφημα - Αθλητική Καρδιολογίια – Υπέρταση - Στεφανιαία Νόσος – Triplex Καρδιάς
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λ. Αλεξάνδρας 31Α, Αθήνα - Πεδίο Άρεως, 11473, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. Αλεξάνδρας 31Α, Αθήνα - Πεδίο Άρεως, 11473, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Ο Γιώργος Σταυρουλάκης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989, στην οποία έγινε δεκτός μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων το 1983.

Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου (1993-97), όπου και στη συνέχεια εργάσθηκε ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης μέχρι το 2000

Από το 2001 εργάζεται ως Επιμελητής στην Καρδιολογική Κλινική του ‘Υγείας Μέλαθρον’ (νοσηλευτικό ίδρυμα του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

Παράλληλα, είναι συνεργάτης των αιμοδυναμικών εργαστηρίων (στεφανιογραφίες-αγγειοπλαστικές) των νοσοκομείων Κωνσταντοπούλειο (Αγ. Όλγα) και Βιοκλινική Αθηνών.

Το 2003 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την ενδοθηλιακή λειτουργία σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Μουτσόπουλου.

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση 13 δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή περιοδικά. Μετά από μετεκπαίδευση στο 251 ΓΝΑ και εξετάσεις (2005), έλαβε διαπίστευση για τη διενέργεια ειδικών υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών( διοισοφάγεια, stress echo) από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Διατηρεί ιδιωτικό καρδιολογικό ιατρείο από το 1998

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Αρρυθμίες, Στεφανιογραφία, Βηματοδότηση, Υπέρταση, Στεφανιαία νόσος, Υπερηχοκαρδιογράφημα, 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, Επεμβατική καρδιολογία.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook