Κωνσταντίνος
Στεφάνου

Καρδιολόγος
Στεφάνου Κωνσταντίνος Δ.
Αδριανουπόλεως 45, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Στεφάνου Κωνσταντίνος Δ. Αδριανουπόλεως 45, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook