Νικόλαος
Τασσόπουλος

Ηπατολόγος
Τασσόπουλος Νικόλαος Κ.
Γρίβα 17-19, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τασσόπουλος Νικόλαος Κ. Γρίβα 17-19, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook