Ιωάννης
Ταχματζίδης

Καρδιολόγος
Ταχματζίδης Ιωάννης Γ.
Καραολή και Δημητρίου 4, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Ταχματζίδης Ιωάννης Γ. Καραολή και Δημητρίου 4, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook