Αγγελική
Τεληγιαννίδου

Κέντρο Λογοθεραπείας
Μ ΤΣΙΜΟΥΡΔΑΓΚΑ Α ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ
Βασιλίσσης Όλγας 128, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μ ΤΣΙΜΟΥΡΔΑΓΚΑ Α ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ Βασιλίσσης Όλγας 128, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook