Απόστολος
Τερλής

Νευρολόγος
Τερλής Απόστολος Κ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 70, Πειραιάς, 18534, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τερλής Απόστολος Κ. Βενιζέλου Ελευθερίου 70, Πειραιάς, 18534, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα και Τετάρτη (15.00-21.00) Παρασκευή (11.00-16.00)


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook