Θεοφανία
Θεοχάρη

Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο
ΘΕΟΧΑΡΗ ΦΑΝΗ
Πλ. Πλαστήρα 2Β, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ
FB Share
ΘΕΟΧΑΡΗ ΦΑΝΗ Πλ. Πλαστήρα 2Β, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook