Χρήστος
Τράγκας

Φυσίατρος
Τράγκας Χρήστος Α.
Καραΐσκου 163, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τράγκας Χρήστος Α. Καραΐσκου 163, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook