Μιχαήλ
Τριανταφύλλου

Νευρολόγος
Τριανταφύλλου Μιχαήλ Δ.
Τσιμισκή 33, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Τριανταφύλλου Μιχαήλ Δ. Τσιμισκή 33, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:11:00πμ -14:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook