Κωνσταντίνα
Τρίγκα

Νεφρολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κορίνθου 275, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κορίνθου 275, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 10 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Mb, MSc (Μάστερ Βασικών Ιατρικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών), PhD (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών), Εξειδικευθείσα στην Αγγλία (Rotherham, Hartlepool), Γερμανία (Aachen), μετεκπαιδευθείσα υπότροφος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (Toronto Canada).

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Αρτηριακή υπέρταση
  • •Χρόνια νεφρική νόσος και ανεπάρκεια
  • •Αιματουρία – Νεφρολιθίαση
  • •Θεραπεία Αιμοκάθαρσης


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook