Καλλιόπη
Τσαναή

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων - Ειδική Αγωγή - Φυσιοθεραπεία
ΛΟΓΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ - ΤΣΑΝΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λαμπράκη Γρηγορίου 132, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΛΟΓΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ - ΤΣΑΝΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λαμπράκη Γρηγορίου 132, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook