Καλλιόπη
Τσαναή

Λογοπεδικός - Λογοθεραπευτής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (Τσαναή Καλλιόπη )
Λαμπράκη Γρηγορίου 132, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (Τσαναή Καλλιόπη ) Λαμπράκη Γρηγορίου 132, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook