Κωνσταντίνος
Τσαούσης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Τσαούσης Κωνσταντίνος Α.
Δεληγιάννη 7, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Τσαούσης Κωνσταντίνος Α. Δεληγιάννη 7, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook