Παναγιώτα
Τσεβοπούλου

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ - ΚΟΥΚΗΣ Δ ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ Π ΟΕ
Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ - ΚΟΥΚΗΣ Δ ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ Π ΟΕ Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Το Kέντρο Eιδικών Θεραπειών παιδιόθεν αποτελεί ένα οργανωμένο θεραπευτικό πλαίσιο για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές δυσκολίες. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες, που παρέχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς επίσης και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οικογένειές τους.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook