Κωνσταντίνος
Τσιντιρής

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τσιντιρής Κωνσταντίνος Ν.
Δημαρχείου 26, Αιγάλεω, 12242, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τσιντιρής Κωνσταντίνος Ν. Δημαρχείου 26, Αιγάλεω, 12242, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη:17:30μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook