Χρήστος
Τσίντζος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Τσίντζος Χρήστος Γ.
Κορινθίας 23-25, Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τσίντζος Χρήστος Γ. Κορινθίας 23-25, Αθήνα, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη+Πέμπτη:18:00μμ -21:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook