Βασίλειος
Τσιράκης

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
Τσιράκης Βασίλειος Ν.
Αναγνώστου Γεωργίου 13, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τσιράκης Βασίλειος Ν. Αναγνώστου Γεωργίου 13, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 50 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Manual Therapy - Κινησιοθεραπεία - Χειρισμοί με τα Χεριά

Σπουδές:

MSc Manual Therapy (in Coventry University UK),Member of MACP (www.macpweb.org),Certified Mulligan Practitioner - CMP 

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα Παρασκευή 09:00 - 21:00


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook