Αφροδίτη
Τσώνου

Λογοθεραπεύτρια
Τσώνου Αφροδίτη Κ.
Ανακρέοντος 52, Ζωγράφος, 15771, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Τσώνου Αφροδίτη Κ. Ανακρέοντος 52, Ζωγράφος, 15771, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook