Αλεξάνδρα
Τσουπινάκη

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Τσουπινάκη Αλεξάνδρα Κ.
Αρσάκη Αποστόλου 14, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
Τσουπινάκη Αλεξάνδρα Κ. Αρσάκη Αποστόλου 14, Ιωάννινα, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook