Δημήτριος
Τζιοβάρας

Νευρολόγος
Τζιοβάρας Δημήτριος Χ.
Σοφούλη Θεμιστοκλή 34, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ
FB Share
Τζιοβάρας Δημήτριος Χ. Σοφούλη Θεμιστοκλή 34, Αλεξάνδρεια, 59300, ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ - 13:00μμ και Τετάρτη+Τετάρτη+Παρασκευή:17:30μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook