Δημήτριος
Τζητηρίδης

Καρδιολόγος
Τζητηρίδης Δημήτριος Ι.
Δημάδη Δημητρίου 1, Κατερίνη, 60133, ΠΙΕΡΙΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Τζητηρίδης Δημήτριος Ι. Δημάδη Δημητρίου 1, Κατερίνη, 60133, ΠΙΕΡΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Δημήτριος Ιορ. Τζητηρίδης. Ειδικός Καρδιολόγος ,Υπ. Διδάκτωρ ΔΠΘ Εξειδ. Επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook