Αικατερίνη
Τζωρακάκη

Ενδοκρινολόγος
Τζωρακάκη Αικατερίνη Ν.
Φρίξου 16, Νίκαια, 18454, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τζωρακάκη Αικατερίνη Ν. Φρίξου 16, Νίκαια, 18454, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook