Δημήτριος
Τζώρτζης

Νευρολόγος
Τζώρτζης Δημήτριος Α.
Θουκυδίδου 43, Άλιμος, 17455, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τζώρτζης Δημήτριος Α. Θουκυδίδου 43, Άλιμος, 17455, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook