Νεκτάριος
Χαλβατζάς

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Χαλβατζάς Νεκτάριος Ε.
Παπαναστασίου 53, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
FB Share
Χαλβατζάς Νεκτάριος Ε. Παπαναστασίου 53, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook