Μιχαήλ
Χανιάς

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Χανιάς Μιχαήλ Μ.
Κλεοπάτρας, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Χανιάς Μιχαήλ Μ. Κλεοπάτρας, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Ο ιατρός μπορεί να δεχτεί έκτακτα περιστατικά σε ώρες εκτός του βασικού ωραρίου κατόπιν συνεννόησης.

Σπουδές:

800x600 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας – Τσεχία (Charles university)

Εμπειρία:

Εξειδίκευση στην Γαστρεντερολογία - Ηπατολογία στο Γ.Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"Εξειδίκευση στην Παθολογία στο Γ.Ν.Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ (ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ)Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κ.Υ Αλιβερίου Ευβοίας και Γ.Ν Χαλκίδος

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

800x600 800x600

1.      Ν. Βιάζης, Ε. Κεϊμαλή, Θ. Κουκουράτος, Μ. Γιακουμής, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Α. Ουζουνίδου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφάνισης και έκταση της ελκώδους κολίτιδας κατά τη διάγνωση, ανάλογα με την ηλικία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, 14-16 Ιουνίου 2013, Βόλος (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ24).

2.      N. Viazis, M. Giakoumis, T. Κoukouratos, K. Katopodi, E. Anagnostopoulos, M. Chanias, G. Zacharakis, K. Markoglou, D.G. Karamanolis. Angiodysplasias of the jejunum are the most frequent cause of obscure gastrointestinal bleeding: our experience from 3050 patients subjected to small bowel capsule endoscopy. 21st United European Gastroenterology Week 2013, 12-16 October 2013, Berlin – Germany (P1673).

 

3.      Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Ε. Σαπρίκης, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Χανιάς, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η χρήση των μεταλλικών stents στην αντιμετώπιση της διαφυγής μετά από λαπαροσκοπική γαστρεκτομή κατά sleeve για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (προφορική ανακοίνωση 10).

 

4.      Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη κολεκτομής σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα την εποχή των βιολογικών παραγόντων. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ50).

 

5.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Γ. Κεχαγιάς, Η. Αναστασόπουλος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Εντεροσκόπηση με κάψουλα σε υπερήλικες ασθενείς. Ενδείξεις και ευρήματα. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ103).

 

6.      Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Μ. Χανιάς, Ε. Σαπρίκης,  Η. Αναστασόπουλος,  Κ. Κατωπόδη, Κ. Μάρκογλου, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ποσοστά ολικής κολονοσκόπησης. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες; 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ104).

 

7.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Κ. Μάρκογλου, Μ. Μελά, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου που διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση στο γενικό πληθυσμό. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Δελφοί, 22-24 Μαΐου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ23).

 

8.      N. Viazis, I. Anastasiou, T. Koukouratos, M. Giakoumis, E. Anastasopoulos, M. Chanias, K. Markoglou, D. G. Karamanolis. Success rate of dose de-escalation in patients with inflammatory bowel disease treated with intensified anti-TNF therapy. 9th Congress of ECCO, 20-22 February 2014, Copenhagen – Denmark (digital oral poster presentation, DOP085).

 

9.      N. Viazis, K. Katopodi, M. Chanias, E. Anastasopoulos, G. Kechagias, K. Markoglou, M. Mela, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Small bowel capsule endoscopy in elderly patients. Indications and findings. United European Gastroenterology Week, Vienna – Austria, 18-22 October 2014 (Po534).

 

10.  Ν. Βιάζης, Δ. Καραπιπέρης, Κ. Κατωπόδη, Λ. Βαρυτιμιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ξ. Τζανετάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Μανομετρία υψηλής ευκρίνειας έναντι της κλασικής μανομετρίας στη διάγνωση ασθενών με δυσφαγία. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 3).

 

11.  N. Βιάζης, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, M. Γιακουμής, Χ. Τριάντος, Χρ. Τσόλιας, Γ. Θεοχάρης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η διακοπή της αζαθειοπρίνης νωρίτερα από 6 μήνες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που ξεκινούν θεραπεία με αντι-tnf παράγοντα σχετίζεται με απώλεια ανταπόκρισης και την ανάγκη εντατικοποίησης της δόσης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 14, plenary session).Η εργασία  τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης.

 

12.  Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Χανιάς, Π. Καρατζάς, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Γιακουμής, Ι. Ιντέρνος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη αλλαγής γαστροστομίας μετά την επιτυχή τοποθέτηση της. Η εμπειρία μας μετά παρακολούθηση 8 ετών. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ81).

 

13.  N. Βιάζης, Γ. Τριμπόνιας, Μ. Χανιάς, Στ. Αναστασιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Ι. Ιντέρνος, Η. Αναστασόπουλος, Ν. Ράπτης, Ε. Βιέννα, Δ. Γ. Καραμανώλης. Παράγοντες που σχετίζονται με κακή προετοιμασία κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ82).

 

14.  Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Στ. Αναστασιάδης, Π. Καρατζάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Κλινική ανταπόκριση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στη θεραπεία με golimumab. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ερέτρια, 5-7 Ιουνίου 2015. (περίληψη Ρ14).

 

15.  Κ. Κατωπόδη, Ν. Βιάζης, Γ. Καραμανώλης, Ι. Αναστασίου, Κ. Δεναξάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Μ. Χανιάς, Δ. Καμπέρογλου, Α. Χρηστίδου, Σ. Λαδάς, Δ. Καραμανώλης. Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στην αντιμετώπιση του μη καρδιακού θωρακικού άλγους. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ03).

 

16.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Θ. Τσιγαρίδας, Ε. Αντύπα, Σ. Πασχάλης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Α. Σκούρα, Π. Ιωαννίδη, Μ. Μελά, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ86)

 

17.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Κ. Κατωπόδη, Θ. Τσιγαρίδας, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Κ. Μάρκογλου, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της λοίμωξης από helicobacter pylori στη νόσο του Crohn. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ87)

 

18.  N. Viazis, J. Anastasiou, M. Giakoumis, M. Chanias, X. Tzannetakou, I. Internos, A. Tsigaridas, E. Anastasopoulos, D. G. Karamanolis. Need and predictors of colectomy for ulcerative colitis patients in the biologic therapy era. A real life experience in a tertiary referral center. 10th Congress of ECCO, Barcelona – Spain, 18-21 February 2015 (P455).

 

 

19.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of impedance monitoring in patients with chronic cough not responding to therapy with proton pump inhibitors. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

20.  N. Viazis, Th. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Internos, J. Tzortziotis, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Need for gastrostomy change after its successful placement. A single center experience after a long follow up. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

 

21.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of small bowel capsule endoscopy in the investigation work up of patients with established Crohn’s disease. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

22.  N. Viazis, I. Anastasiou, K. Katopodi, T. Tsigaridas, M. Giakoumis, T. Koukouratos, L. Varytimiadis, M. Galanopoulos, M. Chanias, D. Karamanolis. Prevalence of helicobacter pylori infection in Crohn’s disease. XXVIIIth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Nicosia – Cyprus 24-26 September 2015 (oral presentation).

 

 

23.  N. Viazis, L. Varitimiadis, M. Galanopoulos, A. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Tziortziotis, C. Pontas, E. Tsoukali, P. Karatzas, D. Karamanolis. The diagnostic yield of small bowel capsule endoscopy in postsurgical Crohn’s disease. 11th Congress of ECCO, Amsterdam - the Netherlands, 16-19 March 2016 (P234).

 

24.  Ν. Βιάζης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Μ. Γαλανόπουλος, Θ. Τσιγαρίδας, Φ. Γκέρος, Χ. Πόντας, Κ. Μάρκογλου, Ε. Αδάμου, Δ. Γ. Καραμανώλης, Γ. Μάντζαρης. Που εντοπίζονται οι αγγειοδυσπλασίες που αιμορραγούν ενεργά σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας που υποβάλλονται σε εντεροσκόπηση με κάψουλα. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2016 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ31)

1.      Ν. Βιάζης, Ε. Κεϊμαλή, Θ. Κουκουράτος, Μ. Γιακουμής, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Α. Ουζουνίδου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφάνισης και έκταση της ελκώδους κολίτιδας κατά τη διάγνωση, ανάλογα με την ηλικία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, 14-16 Ιουνίου 2013, Βόλος (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ24).

 

2.      N. Viazis, M. Giakoumis, T. Κoukouratos, K. Katopodi, E. Anagnostopoulos, M. Chanias, G. Zacharakis, K. Markoglou, D.G. Karamanolis. Angiodysplasias of the jejunum are the most frequent cause of obscure gastrointestinal bleeding: our experience from 3050 patients subjected to small bowel capsule endoscopy. 21st United European Gastroenterology Week 2013, 12-16 October 2013, Berlin – Germany (P1673).

 

3.      Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Ε. Σαπρίκης, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Χανιάς, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η χρήση των μεταλλικών stents στην αντιμετώπιση της διαφυγής μετά από λαπαροσκοπική γαστρεκτομή κατά sleeve για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (προφορική ανακοίνωση 10).

 

4.      Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη κολεκτομής σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα την εποχή των βιολογικών παραγόντων. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ50).

 

5.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Γ. Κεχαγιάς, Η. Αναστασόπουλος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Εντεροσκόπηση με κάψουλα σε υπερήλικες ασθενείς. Ενδείξεις και ευρήματα. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ103).

 

6.      Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Μ. Χανιάς, Ε. Σαπρίκης,  Η. Αναστασόπουλος,  Κ. Κατωπόδη, Κ. Μάρκογλου, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ποσοστά ολικής κολονοσκόπησης. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες; 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ104).

 

7.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Κ. Μάρκογλου, Μ. Μελά, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου που διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση στο γενικό πληθυσμό. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Δελφοί, 22-24 Μαΐου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ23).

 

8.      N. Viazis, I. Anastasiou, T. Koukouratos, M. Giakoumis, E. Anastasopoulos, M. Chanias, K. Markoglou, D. G. Karamanolis. Success rate of dose de-escalation in patients with inflammatory bowel disease treated with intensified anti-TNF therapy. 9th Congress of ECCO, 20-22 February 2014, Copenhagen – Denmark (digital oral poster presentation, DOP085).

 

9.      N. Viazis, K. Katopodi, M. Chanias, E. Anastasopoulos, G. Kechagias, K. Markoglou, M. Mela, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Small bowel capsule endoscopy in elderly patients. Indications and findings. United European Gastroenterology Week, Vienna – Austria, 18-22 October 2014 (Po534).

 

10.  Ν. Βιάζης, Δ. Καραπιπέρης, Κ. Κατωπόδη, Λ. Βαρυτιμιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ξ. Τζανετάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Μανομετρία υψηλής ευκρίνειας έναντι της κλασικής μανομετρίας στη διάγνωση ασθενών με δυσφαγία. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 3).

 

11.  N. Βιάζης, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, M. Γιακουμής, Χ. Τριάντος, Χρ. Τσόλιας, Γ. Θεοχάρης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η διακοπή της αζαθειοπρίνης νωρίτερα από 6 μήνες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που ξεκινούν θεραπεία με αντι-tnf παράγοντα σχετίζεται με απώλεια ανταπόκρισης και την ανάγκη εντατικοποίησης της δόσης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 14, plenary session).Η εργασία  τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης.

 

12.  Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Χανιάς, Π. Καρατζάς, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Γιακουμής, Ι. Ιντέρνος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη αλλαγής γαστροστομίας μετά την επιτυχή τοποθέτηση της. Η εμπειρία μας μετά παρακολούθηση 8 ετών. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ81).

 

13.  N. Βιάζης, Γ. Τριμπόνιας, Μ. Χανιάς, Στ. Αναστασιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Ι. Ιντέρνος, Η. Αναστασόπουλος, Ν. Ράπτης, Ε. Βιέννα, Δ. Γ. Καραμανώλης. Παράγοντες που σχετίζονται με κακή προετοιμασία κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ82).

 

14.  Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Στ. Αναστασιάδης, Π. Καρατζάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Κλινική ανταπόκριση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στη θεραπεία με golimumab. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ερέτρια, 5-7 Ιουνίου 2015. (περίληψη Ρ14).

 

15.  Κ. Κατωπόδη, Ν. Βιάζης, Γ. Καραμανώλης, Ι. Αναστασίου, Κ. Δεναξάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Μ. Χανιάς, Δ. Καμπέρογλου, Α. Χρηστίδου, Σ. Λαδάς, Δ. Καραμανώλης. Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στην αντιμετώπιση του μη καρδιακού θωρακικού άλγους. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ03).

 

16.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Θ. Τσιγαρίδας, Ε. Αντύπα, Σ. Πασχάλης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Α. Σκούρα, Π. Ιωαννίδη, Μ. Μελά, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ86)

 

17.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Κ. Κατωπόδη, Θ. Τσιγαρίδας, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Κ. Μάρκογλου, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της λοίμωξης από helicobacter pylori στη νόσο του Crohn. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ87)

 

18.  N. Viazis, J. Anastasiou, M. Giakoumis, M. Chanias, X. Tzannetakou, I. Internos, A. Tsigaridas, E. Anastasopoulos, D. G. Karamanolis. Need and predictors of colectomy for ulcerative colitis patients in the biologic therapy era. A real life experience in a tertiary referral center. 10th Congress of ECCO, Barcelona – Spain, 18-21 February 2015 (P455).

 

 

19.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of impedance monitoring in patients with chronic cough not responding to therapy with proton pump inhibitors. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

20.  N. Viazis, Th. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Internos, J. Tzortziotis, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Need for gastrostomy change after its successful placement. A single center experience after a long follow up. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

 

21.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of small bowel capsule endoscopy in the investigation work up of patients with established Crohn’s disease. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

22.  N. Viazis, I. Anastasiou, K. Katopodi, T. Tsigaridas, M. Giakoumis, T. Koukouratos, L. Varytimiadis, M. Galanopoulos, M. Chanias, D. Karamanolis. Prevalence of helicobacter pylori infection in Crohn’s disease. XXVIIIth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Nicosia – Cyprus 24-26 September 2015 (oral presentation).

 

 

23.  N. Viazis, L. Varitimiadis, M. Galanopoulos, A. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Tziortziotis, C. Pontas, E. Tsoukali, P. Karatzas, D. Karamanolis. The diagnostic yield of small bowel capsule endoscopy in postsurgical Crohn’s disease. 11th Congress of ECCO, Amsterdam - the Netherlands, 16-19 March 2016 (P234).

 

24.  Ν. Βιάζης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Μ. Γαλανόπουλος, Θ. Τσιγαρίδας, Φ. Γκέρος, Χ. Πόντας, Κ. Μάρκογλου, Ε. Αδάμου, Δ. Γ. Καραμανώλης, Γ. Μάντζαρης. Που εντοπίζονται οι αγγειοδυσπλασίες που αιμορραγούν ενεργά σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας που υποβάλλονται σε εντεροσκόπηση με κάψουλα. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2016 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ31)

1.      Ν. Βιάζης, Ε. Κεϊμαλή, Θ. Κουκουράτος, Μ. Γιακουμής, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Α. Ουζουνίδου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφάνισης και έκταση της ελκώδους κολίτιδας κατά τη διάγνωση, ανάλογα με την ηλικία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, 14-16 Ιουνίου 2013, Βόλος (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ24).

 

2.      N. Viazis, M. Giakoumis, T. Κoukouratos, K. Katopodi, E. Anagnostopoulos, M. Chanias, G. Zacharakis, K. Markoglou, D.G. Karamanolis. Angiodysplasias of the jejunum are the most frequent cause of obscure gastrointestinal bleeding: our experience from 3050 patients subjected to small bowel capsule endoscopy. 21st United European Gastroenterology Week 2013, 12-16 October 2013, Berlin – Germany (P1673).

 

3.      Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Ε. Σαπρίκης, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Χανιάς, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η χρήση των μεταλλικών stents στην αντιμετώπιση της διαφυγής μετά από λαπαροσκοπική γαστρεκτομή κατά sleeve για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (προφορική ανακοίνωση 10).

 

4.      Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ε. Σαπρίκης, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Μελά, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη κολεκτομής σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα την εποχή των βιολογικών παραγόντων. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ50).

 

5.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Γ. Κεχαγιάς, Η. Αναστασόπουλος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Εντεροσκόπηση με κάψουλα σε υπερήλικες ασθενείς. Ενδείξεις και ευρήματα. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ103).

 

6.      Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Μ. Χανιάς, Ε. Σαπρίκης,  Η. Αναστασόπουλος,  Κ. Κατωπόδη, Κ. Μάρκογλου, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ποσοστά ολικής κολονοσκόπησης. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες; 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2013 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ104).

 

7.      Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Κ. Μάρκογλου, Μ. Μελά, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου που διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση στο γενικό πληθυσμό. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Δελφοί, 22-24 Μαΐου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ23).

 

8.      N. Viazis, I. Anastasiou, T. Koukouratos, M. Giakoumis, E. Anastasopoulos, M. Chanias, K. Markoglou, D. G. Karamanolis. Success rate of dose de-escalation in patients with inflammatory bowel disease treated with intensified anti-TNF therapy. 9th Congress of ECCO, 20-22 February 2014, Copenhagen – Denmark (digital oral poster presentation, DOP085).

 

9.      N. Viazis, K. Katopodi, M. Chanias, E. Anastasopoulos, G. Kechagias, K. Markoglou, M. Mela, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Small bowel capsule endoscopy in elderly patients. Indications and findings. United European Gastroenterology Week, Vienna – Austria, 18-22 October 2014 (Po534).

 

10.  Ν. Βιάζης, Δ. Καραπιπέρης, Κ. Κατωπόδη, Λ. Βαρυτιμιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Χανιάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Ξ. Τζανετάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Μανομετρία υψηλής ευκρίνειας έναντι της κλασικής μανομετρίας στη διάγνωση ασθενών με δυσφαγία. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 3).

 

11.  N. Βιάζης, Θ. Κουκουράτος, Ι. Αναστασίου, M. Γιακουμής, Χ. Τριάντος, Χρ. Τσόλιας, Γ. Θεοχάρης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Η διακοπή της αζαθειοπρίνης νωρίτερα από 6 μήνες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που ξεκινούν θεραπεία με αντι-tnf παράγοντα σχετίζεται με απώλεια ανταπόκρισης και την ανάγκη εντατικοποίησης της δόσης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (προφορική ανακοίνωση 14, plenary session).Η εργασία  τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης.

 

12.  Ν. Βιάζης, Γ. Κεχαγιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Χανιάς, Π. Καρατζάς, Η. Αναστασόπουλος, Μ. Γιακουμής, Ι. Ιντέρνος, Κ. Μάρκογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ανάγκη αλλαγής γαστροστομίας μετά την επιτυχή τοποθέτηση της. Η εμπειρία μας μετά παρακολούθηση 8 ετών. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ81).

 

13.  N. Βιάζης, Γ. Τριμπόνιας, Μ. Χανιάς, Στ. Αναστασιάδης, Γ. Κεχαγιάς, Ι. Ιντέρνος, Η. Αναστασόπουλος, Ν. Ράπτης, Ε. Βιέννα, Δ. Γ. Καραμανώλης. Παράγοντες που σχετίζονται με κακή προετοιμασία κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση Ρ82).

 

14.  Ν. Βιάζης, Μ. Γιακουμής, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Λ. Βαρυτιμιάδης, Στ. Αναστασιάδης, Π. Καρατζάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Κλινική ανταπόκριση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στη θεραπεία με golimumab. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ερέτρια, 5-7 Ιουνίου 2015. (περίληψη Ρ14).

 

15.  Κ. Κατωπόδη, Ν. Βιάζης, Γ. Καραμανώλης, Ι. Αναστασίου, Κ. Δεναξάς, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Μ. Χανιάς, Δ. Καμπέρογλου, Α. Χρηστίδου, Σ. Λαδάς, Δ. Καραμανώλης. Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στην αντιμετώπιση του μη καρδιακού θωρακικού άλγους. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ03).

 

16.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Θ. Τσιγαρίδας, Ε. Αντύπα, Σ. Πασχάλης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Α. Σκούρα, Π. Ιωαννίδη, Μ. Μελά, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ86)

 

17.  Ν. Βιάζης, Ι. Αναστασίου, Κ. Κατωπόδη, Θ. Τσιγαρίδας, Μ. Γιακουμής, Θ. Κουκουράτος, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ. Γαλανόπουλος, Μ. Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Κ. Μάρκογλου, Δ. Καραμανώλης. Επίπτωση της λοίμωξης από helicobacter pylori στη νόσο του Crohn. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 (αναρτημένη ανακοίνωση ΑΑ87)

 

18.  N. Viazis, J. Anastasiou, M. Giakoumis, M. Chanias, X. Tzannetakou, I. Internos, A. Tsigaridas, E. Anastasopoulos, D. G. Karamanolis. Need and predictors of colectomy for ulcerative colitis patients in the biologic therapy era. A real life experience in a tertiary referral center. 10th Congress of ECCO, Barcelona – Spain, 18-21 February 2015 (P455).

 

 

19.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of impedance monitoring in patients with chronic cough not responding to therapy with proton pump inhibitors. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

20.  N. Viazis, Th. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Internos, J. Tzortziotis, E. Keimali, D. G. Karamanolis. Need for gastrostomy change after its successful placement. A single center experience after a long follow up. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

 

21.  N. Viazis, G. Karamanolis, K. Katopodi, M. Giakoumis, D. Kamberoglou, K. Denaxas, M. Chanias, E. Vienna, D. G. Karamanolis. The role of small bowel capsule endoscopy in the investigation work up of patients with established Crohn’s disease. Hellenic – Israeli Gastroenterology meeting, Heraklion – Crete, 30 April – 2 March 2015.

 

22.  N. Viazis, I. Anastasiou, K. Katopodi, T. Tsigaridas, M. Giakoumis, T. Koukouratos, L. Varytimiadis, M. Galanopoulos, M. Chanias, D. Karamanolis. Prevalence of helicobacter pylori infection in Crohn’s disease. XXVIIIth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer. Nicosia – Cyprus 24-26 September 2015 (oral presentation).

 

 

23.  N. Viazis, L. Varitimiadis, M. Galanopoulos, A. Tsigaridas, M. Chanias, S. Anastasiadis, I. Tziortziotis, C. Pontas, E. Tsoukali, P. Karatzas, D. Karamanolis. The diagnostic yield of small bowel capsule endoscopy in postsurgical Crohn’s disease. 11th Congress of ECCO, Amsterdam - the Netherlands, 16-19 March 2016 (P234).

 

24.  Ν. Βιάζης, Λ. Βαρυτιμιάδης, Μ Χανιάς, Ι. Τζιωρτζιώτης, Μ. Γαλανόπουλος, Θ. Τσιγαρίδας, Φ. Γκέρος, Χ. Πόντας, Κ. Μάρκογλου, Ε. Αδάμου, Δ. Γ. Καραμανώλης, Γ. Μάντζαρης. Που εντοπίζονται οι αγγειοδυσπλασίες που αιμορραγούν ενεργά σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας που υποβάλλονται σε εντεροσκόπηση με κάψουλα. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2016 (προφορική ανακοίνωση ΠΑ31)

Συνέδρια:

800x600
 • Σεμινάριο με θέμα ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ του ΕΚΑΒ Λαμίας Ιούλιο 2005
 • Ημερίδα με τίτλο, Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του χρόνιου  πόνου, Αθήνα Απρίλιος 2006
 • 8ο Πανελλήνιο συνέδριο περιοχικής αναισθησίας, θεραπείας πόνου και παρηγορητικής αγωγής, Μαιος 2006
 • 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Αθήνα, Μαίος 2006
 • 5th congress of the European federation of IASP chapters (EFIC) pain in Europe V, Turkey, September 2006
 • Ημερίδα με τίτλο Οζώδη λεμφώματα, χρόνια Λεμφοκυτταρική λευχαιμία και λεμφώματα οριακής ζώνης, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006
 • 6ο Πανελλήνιο συνέδριο πόνου , Χανιά, Οκτωβρίος 2006
 • Ημερίδα με τίτλο Πρόληψις στον καρκίνο, Αθήνα, Νοέμβριος 2006
 • 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2006
 • Σεμινάριο με τίτλο, Βελτιώσεις στη στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου, Αιδηψός, Μάρτιος 2007
 • Σεμινάριο με τίτλο Νεοπλάσματα πνεύμονα – νεές απόψεις, Κατερίνη, Απρίλιος 2007
 • Σεμινάριο με τίτλο εξελίξεις στην Ογκολογία, Πάτρα, Μάρτιος 2007
 • 3ο Πανελλήνιο διεταιρικό αντικαρκινικό συνέδριο, Αθήνα, Απρίλος 2007
 • 33ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Αθήνα,Μαίος 2007
 • Συνέδριο με τίτλο, Σύγχρονη αντιμετώπιση κακοήθων όγκων και μελλοντικές προοπτικές, Κως, Μάιος 2007
 • 4th World congress world institute of pain, Hungary, September 2007
 • 32ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
 • 8η Εκπαιδευτική διημερίδα του ΕΛΙΓΑΣΤ με θέμα, Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία, Αθήνα, Φεβρουάριος 2013
 • 12ο Πανελλήνιο συνέδριο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, Βόλος, Ιούνιος 2013
 • 31st Gastroenterology and endotherapy European workshop, Brussels, June 2013
 • 21th United European Gastroenterology week , Berlin, October 2013
 • 33ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013
 • 13ο Πανελλήνιο συνέδριο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, Δελφοί, Μάι+ος 2014
 • 34ο Πανελλήνιο συνέδριο γαστρεντερολογίας , Αθήνα, Δεκέμβριος 2014
 • 10η Εκπαιδευτική συνάντηση του ΕΛΙΓΑΣΤ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015
 • Ξένες γλώσσες:

  ΑΓΓΛΙΚΑΤΣΕΧΙΚΑ

  Μέλος Συλλόγων:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Συνεργασία με νοσοκομεία:

  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ

  Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση

  Ώρες λειτουργίας:

  Δευτέρα και Παρασκευη:09:00πμ-21:00μμ Τρίτη:09:00πμ-16:00μμ Τετάρτη:09:00πμ-17:00μμ Πέμπτη:09:00πμ-16:00μμ

  Τιμοκατάλογος:

  Γαστροσκόπηση με αναισθησιολόγο και βιοψίες 120€ Γαστροσκόπηση με χορήγηση μέθης και βιοψίες 90€ Κολονοσκόπηση με αναισθησιολόγο και βιοψίες 150€ Κολονοσκόπηση με χορήγηση μέθης και βιοψίες 120€ Τεστ αναπνοής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 40€ (Συνταγογραφείται) Συνταγογράφηση 10€ Δίμηνη-Τρίμηνη συνταγογράφηση 30€


  Follow us on Facebook Follow us on Twitter
  Find us on Facebook