Παναγιώτης
Χαραλαμπίδης

Καρδιολόγος
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης Σ.
Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης Σ. Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:16:00μμ - 22:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook