Συμεών
Χαραλάμπους

Ειδικός Παθολόγος
Χαραλάμπους Συμεών Δ.
Ηλιού Ηλία 5, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Χαραλάμπους Συμεών Δ. Ηλιού Ηλία 5, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:08:30πμ -14:00μμ και 17:30μμ -20:30μμ εκτός Τετάρτης απόγευμα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook