Μαρία
Χαρίτου

Νευρολόγος
Χαρίτου Μαρία Θ.
Πυλαρινού Σωτήρη 11, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Χαρίτου Μαρία Θ. Πυλαρινού Σωτήρη 11, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Λειτουργεί εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας - Ηλεκτρονευρογραφίας.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:10:00πμ -13:00μμ

Σημαντικές πληροφορίες:

Λειτουργεί εργαστήριο ηλεκτρομυογραφίας, ηλεκτρονευρογραφίας.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook