Λουκία
Χατζηβασιλείου

Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας & Ψυχολογικής Υποστήριξης
ΚΛΕΨΥΔΡΑ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
Αριστοτέλους 190, Μακροχώρι Ημαθίας, 59033, ΗΜΑΘΙΑΣ
FB Share
ΚΛΕΨΥΔΡΑ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Αριστοτέλους 190, Μακροχώρι Ημαθίας, 59033, ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook