Δέσποινα
Χατζηλιάδου

Ειδικός Καρδιολόγος
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βενιζέλου Ελ. 239 & Ξενοπούλου, Γάζι, 71414, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Βενιζέλου Ελ. 239 & Ξενοπούλου, Γάζι, 71414, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Εξειδικευθείς στις νεότερες τεχνικές υπερηχογραφίας.

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Έγχρωμο triplex – υπερηχοκαρδιογράφημα
  • Τεστ κοπώσεως
  • Holter ρυθμού
  • Holter πιέσεως
  • Ρύθμιση υπέρτασης και λιπιδίων

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά από 09:00 έως 14:00 & από 18:00 έως 21:00, εκτός Τετάρτης.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook