Γεώργιος
Χατζημαρκάκης

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ORTHOPAEDIA (Χατζημαρκάκης Γεώργιος )
Κορίνθου 224, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
ORTHOPAEDIA (Χατζημαρκάκης Γεώργιος ) Κορίνθου 224, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα -Παρασκευή:09:00πμ -14:00μμ και 17:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook