Τριανταφυλλιά
Χατζηπαναγιώτη Μπότσα

Φυσίατρος
Μπότσα - Χατζηπαναγιώτη Τριανταφυλλιά Ι.
Αρίστωνος 5, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
Μπότσα - Χατζηπαναγιώτη Τριανταφυλλιά Ι. Αρίστωνος 5, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook