Χαρίλαος
Χατζησταύρος

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Χατζησταύρος Χαρίλαος Μ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 18, Δράμα, 66131, ΔΡΑΜΑΣ
FB Share
Χατζησταύρος Χαρίλαος Μ. Βενιζέλου Ελευθερίου 18, Δράμα, 66131, ΔΡΑΜΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά 09:00-13:30 18:00 -20:30


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook