Αναστάσιος
Χατζόπουλος

Παθολόγος
Χατζόπουλος Αναστάσιος Ι.
25ης Μαρτίου 52, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Χατζόπουλος Αναστάσιος Ι. 25ης Μαρτίου 52, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook