Βασίλειος
Χαχόπουλος

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Χαχόπουλος Βασίλειος Δ.
Κομνηνής Άννης 1-3, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Χαχόπουλος Βασίλειος Δ. Κομνηνής Άννης 1-3, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook