Βασίλειος
Χαχόπουλος

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κομνηνής Άννης 1-3, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κομνηνής Άννης 1-3, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook