Χαρίλαος
Χηνιάδης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Καρνεάδου 16 & Λουκιανού, Αθήνα - Κολωνάκι, 10675, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Καρνεάδου 16 & Λουκιανού, Αθήνα - Κολωνάκι, 10675, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook