Αναστάσιος
Χιώτης

Οδοντίατρος
Χιώτης Αναστάσιος Α.
Ιωνίας 136, Ηράκλειο, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Χιώτης Αναστάσιος Α. Ιωνίας 136, Ηράκλειο, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

9:00πμ-1:30 πμ καθημερινά 5:00 μμ-7:30 μμ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook