Ιωάννης
Χιώτης

Αισθητική Δερματολογία & Δερματοχειρουργική
ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25ης Μαρτίου 24, Ρόδος, 85100, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25ης Μαρτίου 24, Ρόδος, 85100, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook