Εμμανουήλ
Χοροζόπουλος

Καρδιολόγος
Χοροζόπουλος Εμμανουήλ Γ.
Κομνηνών 68, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Χοροζόπουλος Εμμανουήλ Γ. Κομνηνών 68, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook