Βασίλειος
Χριστάκης

Ενδοκρινολόγος
Χριστάκης Βασίλειος Γ.
Πλατεία Πλαστήρα 2Β, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ
FB Share
Χριστάκης Βασίλειος Γ. Πλατεία Πλαστήρα 2Β, Αμαλιάδα, 27200, ΗΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook